Na stejné vlně

Pomáháme rodinám ze Zlínského kraje, ve kterých dítě nebo rodiče (pečující osobu) trápí duševní obtíže.

Děti a dospívající

Pokud procházíš těžkou situací doma, ve škole nebo se svými kamarády a cítíš se nesvůj/nesvá, sklíčeně nebo úzkostně, neboj se, právě jsi dorazil/a na správné místo. Poskytneme ti ověřené informace o duševních problémech a také tě nasměrujeme k odborníkům, kteří ti pomohou s řešením obtíží, aby ses postupně znovu cítil/a dobře.


Rodiče

Rodičovství může být velmi náročné, zejména když současně čelíte obtížnějším životním situacím, nebo když vaše dítě zažívá psychickou nepohodu. Jsme tu pro vás, abychom vám nabídli podporu, cenné informace týkající se duševního zdraví, a zvládání problémů, abyste jako rodina společně vytvořili pečující prostředí.


Odborná veřejnost

Pokud rodina prochází náročným obdobím spojeným s psychickou nepohodou jejich členů, může stav rodiny a vývoj situace ovlivnit řada odborníků z řad školních psychologů, učitelů, zdravotníků a dalších pomáhajících profesí. Pro vás, odborníky, jsme vybrali nej témata a odkazy, které můžete využít při rozhovorech s dětmi a rodiči.


O nás

Jsme Poradenské a krizové centrum, p. o., poskytujeme 6 sociálních služeb po celém Zlínském kraji. Ve všech našich službách vnímáme nárůst duševních obtíží v rodinách. Na tento aktuální problém reaguje náš projekt „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“, jehož cílem je především podpora rodin, ve kterých má dítě nebo rodič/pečující osoba duševní potíže. Dále se v projektu zaměřujeme na vzdělávání našich pracovníků napříč všemi službami v kontextu této problematiky, osvětu odborné i laické veřejnosti, multidisciplinární spolupráci odborníků všech provázaných služeb ve Zlínském kraji.

Aktuality

Aktuality

Kazuistický seminář ve Zlíně vysvětlil provázanost a význam vzájemné spolupráce odborníků

Jaké jsou kompetence odborníků, kteří řeší obtížné situace v rodinách, kde je dítě v ohrožení? To nám odkryl kazuistický seminář, který se uskutečnil 14. září ve Zlíně. Posadili jsme vedle sebe psychologa Policie ČR, vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Zlínského kraje, klinickou psycholožku, vedoucí Střediska výchovné péče a vedoucí našich Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny…

Aktuality

První newsletter je na světě

V rámci projektu Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji budeme postupně vydávat newslettery, které na modelové situaci ukazují možná řešení krizových situací v rodině. Newsletter č. 01 představuje příběh Matěje, který se potýká s úzkostmi spojenými s návratem do školy po prázdninách. Newslettery jsou směřovány především rodičům a rodinám ve Zlínském kraji. Čtěte, stahujte, tiskněte, vyvěšujte, zkrátka podpořte…

Aktuality

Tvoříme nový web – jsme s Vámi NA STEJNÉ VLNĚ v celém Zlínském kraji

Jedním z cílů projektu Poradenského a krizového centra, p. o. s názvem „Podpora duševního zdraví ve Zlínském kraji“ je podpora informovanosti, komunikace a síťování napříč obory s ohledem na řešené téma, proto jsme vytvořili nový web s mottem NA STEJNÉ VLNĚ. Aktuálně je web ve výstavbě a stále provádíme úpravy v jednotlivých sekcích.

Kalendář akcí

Nadcházející události


Sponzoři a partneři