Poradenské a krizové centrum, p. o.

Odborná veřejnost

Vybrali jsme ty nej témata a odkazy, které můžete využít při rozhovorech a konzultacích s dětmi a rodiči.

Děkujeme vám, školním psychologům, učitelům, zdravotníkům a dalším pracovníkům pomáhajících profesí, za vaše úsilí zlepšovat životy dětí a rodičů. Rádi bychom vás vyzvali, abyste tento prostor využili jako platformu pro sdílení svých znalostí, zkušeností a osvědčených postupů, abychom mohli společně pracovat na podpoře duševní pohody a odolnosti rodin, které se potýkají se složitými životními problémy. Zde umístěné odkazy vám mohou pomoci při rozhovorech a konzultacích s dětmi a rodiči.

Nepanikar.eu

Chcete se dozvědět, jak si u žáka všimnout, že mu není dobře, nebo máte zájem nabídnout studentům zážitkový workshop na téma duševního zdraví? Kontaktujte například odborníky z projektu nepanikar.eu.

Nevypusť duši

Co můžu jako pedagog dělat, když se na škole potkám u dětí s problémem sebepoškozování? Jak nevyhořet jako učitel? Těmto a jiným aktuálním tématům z oblasti duševního zdraví se věnuje projekt nevypustdusi.cz a zároveň nabízí programy jak pro žáky, tak pro pedagogy.

Opatruj.se

Stránky opatruj.se jsou užitečným zdrojem informací o duševním zdraví a nemocí. V sekci Péče o sebe objevíte tipy, jak se starat o svou duševní pohodu. Rovněž na stránkách najdete návody a doporučení, jak poznat, kdy je vhodné vyhledat odbornou pomoc a jak se v takových situacích zachovat, i kontakty na odborníky.

ČOSIV/Society for All

(ČOSIV) podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému a sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

Prev-Centrum

Máte-li podezření, že se vaši žáci dostali do problémů jako záškoláctví, užívání návykových látek, šikana, nebo kyberšikana, můžete se obrátit na Prev-Centrum, které poskytuje služby primární prevence rizikového chování pro základní a střední školy, poradenství pro pedagogy, rodiče, žáky a studenty.

STOP šikaně

Vyskytla se na vaší škole šikana?  Pokud hledáte pomoc, jak nelehkou situaci řešit, nebo potřebujete edukativní materiály, navštivte stránky nadačního fondu STOP šikaně.

Rizikové chování na internetu, kyberšikana, online závislost

Projekt E-Bezpečí je zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény, jako je například kyberšikana nebo online závislost.

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodicum-ucitelum-zakum

Pokud chcete zvýšit úroveň digitálního vzdělávání na vaší škole prostřednictvím interaktivních workshopů pro třídy a akreditovaných kurzů pro učitele, které je naučí překonávat nástrahy online světa a využívat technologie v jejich vlastní prospěch, můžete se inspirovat na Replug.me.

https://www.replug.me/digitalni-vychova/

Domácí násilí, násilí vůči dětem a rodinné konflikty

Když zachytíte signály, že s dítětem není něco v pořádku, máte-li podezření, že se děje něco, co dítěti ubližuje, že zažívá šikanu, nebo se obáváte se, zda dítě neohrožuje sebe sama, popřípadě plánuje útěk, obraťte se o pomoc prostřednictvím chatu či telefonu na stránkách linky ztracené dítě.

https://linkaztracenedite.cz/

Jak ve třídě poznat dítě ohrožené násilím v rodině a jak postupovat při jeho ochraně? Centrum LOCIKA v projektu Nenechme je v tom připravilo materiály, které mají poskytnout pedagogům základní informace o rozpoznání signálů, že dítě zažívá násilí, správném postupu pomoci tomuto dítěti a také o práci s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

https://www.detstvibeznasili.cz/kampane/nenechme-je-v-tom

Tým odborně způsobilých poradců Bílého kruhu bezpečí, zejména právníků, psychologů a sociálních pracovníků, stojí připraven pomoci a poskytnout obětem domácího násilí nezbytnou podporu, informace o právech a případně zprostředkovat další doplňkové služby. Organizace se také dlouhodobě zabývá pořádáním přednášek, výcviků, seminářů a konferencí. Bílý kruh bezpečí provozuje Linku pomoci obětem na čísle 116 006, volat lze nonstop, anonymně a zdarma.

https://www.bkb.cz/

Podcasty o duševním zdraví

Rozhovory o vzniku, projevech a léčbě duševních onemocnění s českými předními psychiatry, psychology, neurology a dalšími odborníky. Cyklus získal v roce 2018 Novinářskou cenu Psychiatrické společnost ČLS JEP.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbPtAzA_NlhIzQnqxS6kVDng8gg3nxQ6P

Podcast „ŽIVOT ZA ZDÍ“ poskytuje ověřené a snadno dostupné informace o depresi a úzkostech. Spolu s odborníky z celé republiky odstraňuje strach z psychiatrie, představuje krizovou intervenci, hospitalizaci a různorodé terapeutické cesty, jak ven z deprese a úzkostí.

www.youtube.com/zivotzazdi

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje

Hledáte podporu v řešení duševních obtíží a krizových situací ve Zlínském kraji? Využijte přehledný online katalog sociálních služeb Zlínského kraje, ve kterém najdete odborníky, kteří vám poskytnou pomoc při řešení těchto problémů.

https://www.socialnisluzbyzk.cz/

Terénní služba zahrnující sociální a psychologickou pomoc ve Zlínském kraji

Pokud se u některého z vašich žáků či klientů objevily problémy v rodině a čeká na odbornou pomoc klinického psychologa nebo psychiatra, tým služby SAS v terénu je tu, aby poskytl včasnou a praktickou podporu, buď přímo v bezpečí jejich domova nebo ambulantně. Díky této podpoře budou rodiny lépe zvládat situaci a udrží si harmonické vztahy.

https://pkcentrum.cz