Poradenské a krizové centrum, p. o.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Jsme s vámi v celém Zlínském kraji

Reagujeme na zvýšenou potřebu psychologické podpory v rodinách a nedostatečné kapacity odborné psychologické a psychiatrické péče.

Naše Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují dostupnou, praktickou a včasnou podporu rodinám v místě bydliště, včetně podpory psychologa v době čekání na konkrétní odbornou psychiatrickou nebo psychologickou pomoc.

Hlavním cílem je pomáhat rodinám, ve kterých se dítě nebo rodič (pečující osoba) potýká s duševními obtížemi nebo rizikem jejich vzniku. Nezbytná je zejména včasná a dlouhodobá stabilita duševního stavu, podpora praktického nastavení fungování rodiny a zaměření na edukaci rodičů (pečujících osob).

Veškerou pomoc poskytujeme bezplatně. Ambulantně i v terénu.

Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zaměřuje na podporu v těchto oblastech:

Duševní zdraví

  • Jak zajistit péči o duševní zdraví své a svých blízkých
  • Jak se orientovat v systému péče o duševní zdraví
  • Jak zvládnout nečekané zátěžové situace a změny

Děti

  • Jak lépe porozumět potřebám dítěte a jak jej rozvíjet
  • Jak zvládnout nekonfliktní komunikaci s dětmi, partnerem nebo jinými rodinnými příslušníky
  • Jak dítěti zajistit potřebnou ochranu a bezpečí

Bezpečí

  • Jak se ubránit hádkám a násilí
  • Jak zvládnout samostatné jednání s úřady, školou, lékaři a dalšími institucemi
  • Jak se vyznat v síti odborníků a organizací, na které se mohou rodiny obracet v nepříznivé situaci

Kontaktní formulář

Pokud máte jakýkoliv dotaz a nechce se vám telefonovat či psát e-mail, lze použít tento formulář. Ozveme se vám na vyplněný email či telefon.