Kazuistický seminář ve Zlíně vysvětlil provázanost a význam vzájemné spolupráce odborníků

Jaké jsou kompetence odborníků, kteří řeší obtížné situace v rodinách, kde je dítě v ohrožení? To nám odkryl kazuistický seminář, který se uskutečnil 14. září ve Zlíně. Posadili jsme vedle sebe psychologa Policie ČR, vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Zlínského kraje, klinickou psycholožku, vedoucí Střediska výchovné péče a vedoucí našich Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny…

První newsletter je na světě

V rámci projektu Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji budeme postupně vydávat newslettery, které na modelové situaci ukazují možná řešení krizových situací v rodině. Newsletter č. 01 představuje příběh Matěje, který se potýká s úzkostmi spojenými s návratem do školy po prázdninách. Newslettery jsou směřovány především rodičům a rodinám ve Zlínském kraji. Čtěte, stahujte, tiskněte, vyvěšujte, zkrátka podpořte…

Tvoříme nový web – jsme s Vámi NA STEJNÉ VLNĚ v celém Zlínském kraji

Jedním z cílů projektu Poradenského a krizového centra, p. o. s názvem „Podpora duševního zdraví ve Zlínském kraji“ je podpora informovanosti, komunikace a síťování napříč obory s ohledem na řešené téma, proto jsme vytvořili nový web s mottem NA STEJNÉ VLNĚ. Aktuálně je web ve výstavbě a stále provádíme úpravy v jednotlivých sekcích.

Přednáška pro širokou veřejnost na téma „Pozitivní rodičovství s nadhledem“

Mít šťastné dítě je přání každého rodiče. Tajemství šťastného dítěte je šťastný rodič. Šťastné dítě = spokojený rodič. Hmmm, pěkně řečeno. ALE CO DÁL? Společně s Nadačním fondem Kapka Naděje uspořádalo Poradenské a krizové centrum, p. o. přednášku o pozitivním rodičovství. V uvolněné a otevřené atmosféře 63. Zlínského filmového festivalu si mohli účastníci vyslechnout mnoho užitečných rad…

Kulatý stůl s názvem „Na stejné vlně – jak ven ze současné krize pedopsychiatrie?“

Ředitel Poradenského a krizového centra Marek Mikláš spolu s ředitelkou Nadačního fondu Kapka Naděje Ditou Loudilovou a dalšími odborníky na kulatém stole představili možnosti, jak řešit aktuální nedostupnost odborné psychiatrické péče obzvlášť pro děti a mladistvé. Panelisté hovořili také o možnostech posílení prevence a včasné pomoci dětem a rodinám v zátěžových situacích. Řeč se stočila…