Tvoříme nový web – jsme s Vámi NA STEJNÉ VLNĚ v celém Zlínském kraji

Jedním z cílů projektu Poradenského a krizového centra, p. o. s názvem „Podpora duševního zdraví ve Zlínském kraji“ je podpora informovanosti, komunikace a síťování napříč obory s ohledem na řešené téma, proto jsme vytvořili nový web s mottem NA STEJNÉ VLNĚ.

Aktuálně je web ve výstavbě a stále provádíme úpravy v jednotlivých sekcích.