Akce 2024

  1. Akce
  2. Akce 2024

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Kazuistický seminář Uherské Hradiště 2024

Místo konání: Krajská Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště, Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště 1 Na kazuistickém semináři budeme řešit konkrétní, anonymizovaný případ dítěte s duševními obtížemi a jeho blízkých osob s odborníky napříč resorty. Kompetence zúčastněných odborníků se často překrývají, jsou vnímány různým způsobem a při zapojení více subjektů se stává, že dítě, rodič nebo i odborník...