30. 11. 2023

  1. Akce
  2. 30. 11. 2023

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Kazuistický seminář Kroměříž

Na kazuistickém semináři budeme řešit konkrétní, anonymizovaný případ dítěte s duševními obtížemi a jeho blízkých osob s odborníky napříč resorty. Kompetence zúčastněných odborníků se často překrývají, jsou vnímány různým způsobem a při zapojení více subjektů se stává, že dítě, rodič nebo i odborník si není jistý, na koho se má obrátit.  V rámci našeho semináře si projdeme...